9.30(sat) KARAMUSHI & HI☆STEADY Live at 盛岡crates!!

未分類

[GoodieS]
OPEN 22:00
2500yen / 1d ticket

LIVE
KARAMUSHI & HI☆STEADY
ALAIN & IRIE MEETING

DJ
KANAME
AKILLA
KYOSUKE